Starši pogosto ugotavljajo, da je svet, v katerem so odraščali sami, zelo drugačen od sveta, v katerem odraščajo njihovi otroci. Vzgojne metode naših staršev pogosto ne delujejo več, zato je razumljivo, da se starši danes pogosto znajdejo v dilemi ali stiski.

Družina se v različnih obdobjih srečuje z različnimi izzivi. Mladi starši se srečujejo z drugačnimi izzivi kot starši mladoletnikov. Izzivi so lahko toliko večji ob ločitvi staršev in ob sprejemanju v družino novega partnerja s svojimi otroci.

Otroci lahko razvijejo različne oblike simptomatskega vedenja, kot so npr. učni neuspehi, izostajanje iz šole, nerazumljivi strahovi, pogoste nočne more, pogosto obolevanje, nasilno vedenje, motnje hranjenja, odvisnosti, prezgodnja spolnost in še kaj. Z vsem tem otrok kaže na to, da je v stiski. Vsa ta vedenja so klic na pomoč, je klic po stiku, po razumevanju, po sočutju, podpori in/ali po varnih, konstantnih in razumnih mejah, ki dajejo otroku varnost in občutek pripadnosti družini.

Vsa ta vedenja otroka so hkrati priložnost za starša, da zaceli lastne rane in bolečine iz svojega otroštva ter preseže nefunkcionalne vzorce vzgoje lastnih staršev.

Družinska terapija nudi varen prostor za doživljanje, razmišljanje, potrebe, želje, bolečine in rane vsakega družinskega člana. Je prostor, v katerem lahko starši oblikujejo nov način stika z otrokom, oblikujejo podporo otroku, ki jo ta potrebuje in preoblikujejo vzdušje v družini, ki bo podpiralo tako otroka, kakor tudi starša.

 

Kdaj se odločiti za družinsko terapijo:

  • Ko se otrok sooča s težavami, kot so učni neuspehi, izostajanje iz šole, nerazumljivi strahovi, pogoste nočne more, pogosto obolevanje, nasilno vedenje, motnje hranjenja, odvisnosti, prezgodnja spolnost…
  • Ko imate občutek, da izgubljate stik s svojim otrokom, ki se zapira, umika ali izogiba
  • Ko v vašo družino preveč posegajo vaši ali partnerjevi starši in tega ne zmorete ustaviti
  • Ko se razhajate ali ste se že razšli s partnerjem, pri čemer opažate, da so se otroci ob tem spremenili (npr. so se zaprli vase, začele so jim padati ocene, imajo težave s sprejemanjem ločitve…)
  • Ko sprejmete v svojo družino novega partnerja, mogoče tudi njegove/njene otroke iz prejšnjega partnerstva, kar predstavlja velik izziv za člane družine in postane vir prepirov.
  • Ko bi radi dobili nazaj kontrolo pri vzgoji brez kričanja, ustrahovanja, kritiziranja, čustvenega izsiljevanja, poniževanja ali pretiranega kaznovanja
  • Ko bi radi razvili starševstvo, ki temelji na spoštovanju, sočutju, čustveni povezanosti z otrokom in hkrati trdnih in varnih mejah.