Namen mojega dela je:

 • nuditi podporo ljudem, da pridejo v stik z lastno močjo in najdejo zadovoljstvo v lastnem življenju, v odnosu do sebe in drugih,
 • ozaveščati ljudi o uporabnih in učinkovitih procesih, praksah, znanjih, ki omogočajo izstopanje iz omejujočih vzorcev in kultiviranje osebne moči in kreativnosti,
 • prispevati k razvoju miroljubnih in spoštljivih odnosov znotraj družin in širših družbenih skupin.

Izobrazba, znanja in izkušnje

Nazivi:

 • univ. dipl. psihologinja
 • specialistka relacijske družinske terapije
 • doktorica znanosti
 • supervizorka z licenco pri Socialni zbornici Slovenije

Modeli terapije, ki jih uporabljam:

 • relacijska družinska terapija (Christian Gostečnik),
 • emocionalno usmerjena terapija za delo s pari (Susan Johnson) - zaključila sem izobraževanje in sem še v procesu pridobivanja licence,
 • somatsko doživljanje (Peter Levine) – vključena sem v izobraževanje v Zagrebu.

Pri svojem delu poleg naštetega uporabljam znanja in principe iz:

 • Fokusinga (Eugene T. Gendlin),
 • Terapija notranjih družinskih sistemov (Richard C. Schwartz),
 • Nenasilna (sočutna) komunikacija (Marshall Rosenberg).

Z ljudmi delam več kot 10 let. V svoji praksi sem opravila več kot 2000 terapevtskih ur s klienti.

Od leta 2009 do 2012 sem delovala kot strokovna sodelavka in terapevtka v Svetovalnici za motnje hranjenja Muza. Od leta 2011 do 2015 sem bila zaposlena na programu »Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju«, sofinanciranem s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Trenutno sem asistentka na Fakulteti Sigmunda Freuda v Ljubljani in sodelujem s Študijsko-raziskovalnim centrom za družino.

Ves čas se izobražujem in pridobivam nova znanja za delo z ljudmi.

Organizacije, s katerimi sem sodelovala v preteklosti:

 • Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič
 • Javni zavod Cene Štupar
 • Družinski inštitut Zaupanje
 • Frančiškanski družinski inštitut
 • Svetovalnica za motnje hranjenja Muza