Skupina nudi varen prostor za delo na sebi v odnosu z drugimi.

Poleg podpore in usmeritev prejmete v skupini spoznanje, da v svojih stiskah niste sami.

Skupina nudi možnost, da »trenirate« odnose in svoja znanja prenesete v svoje vsakodnevne odnose (pristno izražanje sebe pred drugimi, postavljanje mej, aktivno poslušanje itd.).

Na skupinah se držimo treh pravil:

  • pravilo zaupnosti (člani skupine ne razkrivajo informacij o drugih članih izven skupine),
  • pravica reči ne (poveste toliko, kolikor sami želite),
  • ne svetujemo drugim (razen v primeru, da si nasvet želite).

Pomembni načeli na skupinah sta ne-obsojanje in sprejemanje različnosti in ranljivosti drugih.

Skupine, ki jih izvajam:
Skupina za ženske: Intuitivno gibanje, ples in pogovor
Skupina za izkustveno delo s čustvi

Skupine, ki sem jih (so)vodila v preteklosti:
Terapevtska skupina za ženske
Terapevtska skupina za starše oseb z motnjo hranjenja
Iz igre vlog v igrivost v odnosih