V terapevtskem procesu je pomembno sodelovanje med terapevtom in klientom. Proces je individualen, saj ga v svojem bistvu vodijo potrebe in želje posameznika. Terapevtka in klient/ka imava skupen cilj v terapiji, ki ga skupaj zasledujeva skozi poslušanje, raziskovanje in delovanje.