Skupina nudi varen prostor za deljenje delov sebe, ki jih sicer težje delimo z ljudmi. Omogoča spoznanje, da nismo sami v svojih stiskah, daje pomembno izkušnjo slišanosti in razumljenosti, kakor tudi novih spoznanj o sebi na podlagi izkušenj in odzivov članov skupine.

Na skupinah se držimo pravila zaupnosti (člani skupine ne razkrivajo informacij o drugih članih izven skupine), pravice reči ne (poveste toliko, kolikor sami želite) in pravila, da ne svetujemo drugim. Pomembna načela so ne-obsojanje, sprejemanje različnosti in ranljivosti drugih ter drža sočutja.