Skupina za ženske: Intuitivno gibanje, ples in pogovor

Skupina se izvaja na Študijsko – raziskovalnem centru za družino v Ljubljani.  Več o skupini si lahko preberete na tej spletni strani: http://www.srcdljubljana.com/skupine/gibalno-izrazna-skupina.