Emocionalno usmerjena terapija za pare - EFT (Emotionally Focused Couple Therapy, po Susan Johnson) je humanistični pristop v psihoterapiji, ki je bil oblikovan v 80-tih letih. Združuje spoznanja odrasle navezanosti, razvojne teorije osebnosti in intimnih odnosov.

Navezanost razume človeka kot odnosno, socialno bitje, ki je v samem temelju oblikovano za intimno povezanost z drugimi. EFT uporablja znanost navezanosti na ne-patalogizirajoči način, uporablja izkustvene (princip Carla Rogersa) in relacijske sistemske tehnike (princip Salvadorja Minuchin).

Prioriteto daje doživljanju in čustveni regulaciji, ki sta ključna elementa v posameznikovi izkušnji in medosebnih interakcijah v partnerskem odnosu in kjer pride do pomembnih sprememb. Terapevt dela z doživljanjem, ki je prisotno v trenutku, čustva razume v kontekstu teorije navezanosti in spremembo v odnosu spodbudi na sami terapiji, v danem trenutku.

EFT pristop je dokazan kot učinkovita intervencija za pare, kakor tudi za depresijo, tesnobo, post-travmatski stres pri posameznikih in pri izboljšanju družinskih odnosov.