Ranljivost je tisti občutek, ki ga dobimo, ko stopimo v področje negotovosti, tveganja ali čustvene izpostavljenosti (Brene Brown).

V terapiji je dovolj varnosti za to, da oseba stopi v področje ranljivosti, saj iz tega prostora prihaja potencial za spremembo, kreativnost, globljo povezanost in še kaj.

Prostor za ranljivost se odpira z zagotavljanjem čustveno varnega prostora.