V terapevtskem procesu je pomembno sodelovanje med terapevtom in klientom. Proces je individualen, saj ga v svojem bistvu vodijo potrebe in želje posameznika. Terapevtka in klient/ka imata skupen cilj v terapiji, ki ga skupaj zasledujeta skozi poslušanje, raziskovanje in delovanje.