Somatsko doživljanje (Somatic Experiencing) - SE je razvil Peter Levine. Je telesno usmerjen pristop za zdravljenje travm in drugih stresnih motenj. Temelji na raziskavah fiziologije stresa, psihologije, etiologije, biologije, nevroznanosti, domorodnih zdravilnih praks in medicinske biofizike. Uspešno se uporablja po svetu že več kot 45 let.

Definicija travme v SE ni dogodek, ki je povzročil travmo, ampak je preplavljajoči odziv na zaznano življenjsko ogroženost, kar povzroči neravnovesje v živčnem sistemu. Cilj je pomagati osebi, da dostopa do telesnega spomina dogodka.

Pri tem pristopu ni potrebno razlagati, kaj dejansko se je zgodilo, če tega oseba ne želi. Namen je postopoma dokončati obrambne reakcije boja ali bega, s čimer se sprosti visoka stopnja vznemirjenosti živčnega sistema in povrne sistem nazaj v ravnovesje, kar se začuti kot mir in varnost.

SE osvobaja travmatični šok, transformira post-travmatske stresne simptome, čustvene rane  in zgodnje razvojne travme.