Supervizija je namenjena psihoterapevtom različnih terapevtskih šol in strokovnim delavcem v socialnem varstvu, šolstvu in zdravstvu. Torej vsem, ki v praksi delajo z ljudmi v stiski in se pri svojem delu srečujejo z dilemami in lastnim močnim doživljanjem, ki se pogosto prebuja ob ljudeh v stiski.

Namen supervizije je izboljšanje strokovnega delovanja strokovnjaka, da lahko klient prejme kvalitetno obravnavo.

Supervizija lahko pomaga pri preprečevanju izgorelosti. Strokovnjakom omogoča, da lažje razmejujejo poklicno delo od osebnega življenja.

Poleg dela s klienti se pogosto porajajo pri strokovnjakih stiske in dileme tudi na delovnem mestu, v delovni organizaciji oziroma v delovnih odnosih. Supervizija ponuja posamezniku ali skupini zaposlenih varen prostor za razreševanje medsebojnih nesoglasij, usklajevanje glede delovnih odgovornosti, vlog in pričakovanj.

Odločite se lahko za individualno supervizijo ali za skupinsko supervizijo v vaši delovni organizaciji. Cena individualne supervizije je 50 evrov za 50 minut, za skupinsko supervizijo 67 evrov za 45 minut (po priporočilu Socialne zbornice Slovenija). Dolžina srečanj in pogostost srečevanj je odvisna od potreb organizacije oziroma posameznika.